Vizyonumuz

Geleceğin dünyasına yön verecek nitelikli bireyler yetiştiren, sürekli öğrenen,öğreten ve eğiten lider bir kurum olmaktır.
 
MİSYONUMUZ
Nitelikli bir eğitim - öğretim süreci ile kendisi ve dış dünyasıyla barışık, özgüveni yüksek, sorumluluk sahibi, üretken, paylaşımcı, öğrenmeyi öğrenen, milli, manevi ve evrensel değerlere sahip, çevre bilinci gelişmiş, hedefleri olan, geleceği yapılandırabilen lider bireyler yetiştirmektir.
 
 
 

                                                                                    DEĞERLERİMİZ

 

Bilimsellik
Kararlılık
Saygı
Toplumsallık
Sevgi
Paylaşımcılık
Hoşgörü
Tutarlılık
Şefkat
Sorumluluk
Güven
Uyumluluk
Dürüstlük
Esneklik
Samimiyet
Farkındalık
İyimserlik
Yeterlilik
Kararlılık
Verimlilik
Planlılık
Yenilikçilik