EĞİTİM POLİTİKAMIZ

1.Akademik eğitim ile kişilik eğitimini birlikte almış, milli ve manevi değerlere sahip insanlar yetiştirmek.

2.Kendisi ve dış dünyasıyla barışık, özgüveni yüksek, sorumluluk sahibi, üretken, paylaşımcı, öğrenmeyi öğrenen, milli, manevi ve evrensel değerlere sahip, çevre bilinci gelişmiş, hedefleri olan, geleceği yapılandırabilen lider bireyler yetiştirmek.

3.Kritik düşünme becerilerine sahip bireyler yetiştirmek.

4.Doğruyu, iyiyi ve güzeli paylaşan, sosyal sorumluluklar üstlenen kurum olmak.

5.Eğitim bilimleri ve çağın gerektirdiği ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli öğrenen ve gelişen kurumlar olmak. Yönetim, eğitim ve öğretimin niteliğini sürekli güçlendirmek

6.Gelişime yönlendiren performans değerlendirme sürecini işletmek.